De organisatie 

Samen is de sleutel tot duurzaam succes!

AcademyAdventures is een concept dat bedacht is door MCN om invulling te geven aan de wens van de Waddenacademie om een inspirerende podiumdag te organiseren. Het doel van AcademyAdventures is om studenten en de organisaties die in, op en om het werelderfgoed de Waddenzee actief zijn met elkaar te verbinden. Om zo samen te leren over, samen te (onder)zoeken naar en samen aandacht te vragen voor een duurzame exploitatie van de Waddenzee.   

Over Maritime Campus Netherlands

De Maritime Campus Netherlands (MCN) is een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden. De doelstelling van MCN is het vergroten en versterken van de economische infrastructuur in Noord-Holland Noord door het opzetten, ontwikkelen, uitbouwen en (waar)borgen van een internationaal gezaghebbend marien-, maritiem- en milieutechnologisch cluster in en vanuit Den Helder.

Hiermee wil MCN een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving op basis van een combinatie van de volgende uitgangspunten:

• Economisch rendabel
• Ecologisch verantwoord
• Technisch vooruitstrevend


Deze combinatie van kennis, kenniscirculatie, onderzoek en onderwijs heeft onder andere als doel bedrijven aan te trekken die opdrachten uitzetten, goed gekwalificeerd personeel nodig hebben en stageplaatsen kunnen leveren.

Over de Waddenacademie

De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan, ook als dragend onderdeel van de lokale en regionale economie. Het gebied ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen. In 2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld.

AcademyAdventures wordt gesteund door EFRO

Wilt u meer weten over de Waddenacademie, Maritime Campus Netherlands of EFRO? Neem contact op via onderstaande formulier. 
Het formulier is succesvol verzonden.